Rifat Serdaroğlu: HEM BAKLAVA HEM KAYMAK!

Bekir Coşkun: Gavatlar…

Yılmaz Özdil: Kindar nesil

Melih Aşık: Yalancı cinnet!

Ümit Özdağ: Birikmiş sorunlara kısa değinmeler

Türker Ertürk: İTTİFAK

Asıl amaç seçim öncesindeki olaylara hazırlık yapmak

Melih Aşık: Neredesin ciddiyet?

“Analar ağlamasın” diyen bağımsızlığını yitirmiş olur

Ümit Özdağ: Türk Mezarı’ndan ve Orta Doğu’dan ricat

Selcan Taşçı: İstanbul Üniversitesi PKK kampı gibi!

Arslan Bulut: 50 bin IŞİD’çi ile rejim değiştirmek!

Mustafa Balbay: Özel Yetkili Meclis!

Cüneyt Arcayürek: Yalancıların Mumu…

Ankara’da cemaat operasyonu

Soner Yalçın: Süleyman Şah’tan Süleyman Dinçsoy’a

Saygı Öztürk: Yunanistan’a yapamadık, gücümüz Suriye’ye yetti

Mehmet Türker: Sisi itibarda Tayyip düşüşte!..

Emin Çölaşan: Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar!..

Bekir Coşkun: Süleyman Şah çok kızdı…

Yılmaz Özdil: Şah’ane harekat

Melih Aşık: Gaçivedik efem…

“YPG’li operasyon Türkiye için skandal”

Selcan Taşçı: Tarihe geçtiler!

Rifat Serdaroğlu: OSMANLININ TORUNLARI HA!

Rahmi Turan: Kaçak Saray’ı gece gördüm!

Necati Doğru: Türbe boşaltma harekatı!

Selcan Taşçı: “#FıratYılmazCakıroğlu”

Arslan Bulut: İki Fırat’tan Türk Milleti’ne mesaj!

Suay Karaman: KADIN TOPLUMUN IŞIĞIDIR

ÇAĞLARA HİTAP EDEN KURAN’I NE KADAR BİLİYORUZ?Kuran, bütün çağlara-asırlara-yüzyıllara hitap etmektedir. İnsanlığın ve insanın her türlü sosyal ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

            Kuran’ın içerisinde inanç, ibadet, ahlâk, insani ilişkiler ve sosyal hayatla ilgili insanı ve insanlığı ilgilendiren her çeşit konu bulunmaktadır. Elbette Kuran, mide-bağırsak hastalıklarının da reçetesini vermiyor.

            Kuran ibretli, düşündürücü kıssalara yer vererek her çağa ışık tutmakta, ilham kaynağı olmaktadır. Aklı geliştiren, düşünmeyi ve düşünceyi teşvik eden; insan denen canlıyı ruhen, kalben olgunlaştıran, duygu ve yetenekleri olgunlaştıran bir kitaptır.

            Kuran bize Allah’ı zat, sıfat ve isimleriyle tanıtırken, bizimde O’na karşı görev ve sorumluluklarımızın neler olduğunu bildirmektedir. Neden kuluz, neden kulluk görevlerimizi yapmamızı hatırlatır.

            Böylece en ideal bir halde insan hak ve hürriyetlerini temin eden, barışı, kardeşliği, dostluğu, saadet ve mutluluğu gerçekleştiren İLAHÎ bir kitaptır.

            Kuran, her şeyden önce bir hayat nizamıdır, disiplindir, nefse hâkimiyettir. Sadece okunmak için değil bilakis okunup anlamak ve anladıklarımızı da yaşamak için gönderilmiştir. Düzenli, huzurlu ve mutlu bir birey ve mutlu bir toplum olunmasında gerekli her türlü asası içermektedir.

            Kuran Allah’ın kelamıdır.

            Arapça olarak indirilmiştir ama Arap’ın değildir. Kıyamete kadar devam edecek olan İlahî bir mucizedir.

            Tek bir suresinin dahi benzeri yazılmamıştır ve yazılamayacaktır da. Çünkü O’nu koruyacak olan da bizzat Allah’ın (cc)  kendisidir.

            Kuran’ın her bir cümlesine “ayet”, ayetlerden oluşan bölümlere “sure” denir.

            Ayet ayet, sure sure tam 23 yılda indirilen Kuran’ın içerisinde 114 “SURE” ve  6666 “AYET” bulunmaktadır.

            Her yirmi sayfasına bir “CÜZ” denir ki Kuran toplam “OTUZ CÜZ”den oluşur.

            Ramazan ayında bazı camilerde otuz günde tamamlanmak üzere bu CÜZlerle namaz kıldırılır.

            Değerli okurlarım!

            Kanımca kararınca sizlere İslam’ın kitabı Kuran’ı Kerim hakkında kısa da olsa bilgiler vermeye çalıştım. Umarım hata yapmamışımdır. Sizlerde bundan faydalanırsınız.

 

                                                                **********

                                                           EY ALLAH’IM!

 

            “ Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kabahat işlersek bizi onunla hesaba çekme.

            Ey Allah’ım! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır vazifeler ve musibetler yükleme.

            Ey Yüce Rabbim! Bize güç yetiremeyeceğimiz şeylere de yükleme. Günahlarımızı affet! Bizi bağışla. Bize merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız Sensin.

            Kâfirler topluluğuna karşı Sen bize yardım et.” (Bakara Suresi: 286. Ayet)

                                                             **********

            “Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları DOST edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır.” (Maide: 51)

                                                            *********

            “Sen kendilerine uymadıkça, ne YAHUDİLER ve ne de HIRİSTİYANLAR asla senden RAZI olmazlar. Eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, ALLAH’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.” (Bakara: 120)

            Esen kalınız.                                                                         Nazım PEKER

anahtar kelimeler: , , , , , ,
Mükerrem KURT, 11 Haziran 2012, 6:56