Nihat Genç: Syrizasını kaybetmiş Türkiye

Rifat Serdaroğlu: ÇABUK ÖĞREN SEROK

Mehmet Türker: Namussuzlar kadar cesur olmadıkça!..

Necati Doğru: DİSK’li işçi!

Mustafa Mutlu: ZAFER % 99,9 BİZİM; KARAR SONBAHARDA…

Rahmi Turan: “Başbakan, siyasi cinayet işliyor!”

SyrIza’nın HDP ile arasında en ufak benzerlik yok

Perinçek: HRANT DİNK AYDINLIKÇIYDI

Bekir Coşkun: Yunanlı dediğin cennet yüzü göremez…

Yılmaz Özdil: Cibuti imam hatip lisesi

Türker Ertürk: ŞANTAJ

Rifat Serdaroğlu: İNSİDAD

Rifat Serdaroğlu: İKİ CUMHURİYET SAVCISI

Yılmaz Özdil: Yassu vre

Ali Sirmen: Abdullah Yası

Emre Kongar: Teröristler ‘Dindar’ Değil ‘Dinci’dir!

Mustafa Balbay: Yunan-isyan Seçimleri!

Cüneyt Arcayürek: Bu Seçim?..

Birgül Ayman Güler: İkinci Disipline “Savunma”

Erol Manisalı: Türkiye Nereye?

Erdal Atabek: Sokrates’in Ölümü…

Orhan Bursalı: Soykırım, Ergenekon, Hrant’ın Arkadaşları

Mustafa Balbay: AKP – Cemaat D-övüş Kulübü!

Rahmi Turan: Kraldan çok kralcılık ve Allah’ın adaleti

Bekir Coşkun: Kaplumbağa ile ampul…

Emre Kongar: İki Dünya Savaşı, İki Film

Necati Doğru: Notlar 2

Saygı Öztürk: Savcının okuduğu 3847 sayılı kripto

Cüneyt Arcayürek: Tezat!..

Mustafa Balbay: Uğur Mumcu’nun Ruhu Yeni Kuşaklarda…

ÇAĞLARA HİTAP EDEN KURAN’I NE KADAR BİLİYORUZ?Kuran, bütün çağlara-asırlara-yüzyıllara hitap etmektedir. İnsanlığın ve insanın her türlü sosyal ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

            Kuran’ın içerisinde inanç, ibadet, ahlâk, insani ilişkiler ve sosyal hayatla ilgili insanı ve insanlığı ilgilendiren her çeşit konu bulunmaktadır. Elbette Kuran, mide-bağırsak hastalıklarının da reçetesini vermiyor.

            Kuran ibretli, düşündürücü kıssalara yer vererek her çağa ışık tutmakta, ilham kaynağı olmaktadır. Aklı geliştiren, düşünmeyi ve düşünceyi teşvik eden; insan denen canlıyı ruhen, kalben olgunlaştıran, duygu ve yetenekleri olgunlaştıran bir kitaptır.

            Kuran bize Allah’ı zat, sıfat ve isimleriyle tanıtırken, bizimde O’na karşı görev ve sorumluluklarımızın neler olduğunu bildirmektedir. Neden kuluz, neden kulluk görevlerimizi yapmamızı hatırlatır.

            Böylece en ideal bir halde insan hak ve hürriyetlerini temin eden, barışı, kardeşliği, dostluğu, saadet ve mutluluğu gerçekleştiren İLAHÎ bir kitaptır.

            Kuran, her şeyden önce bir hayat nizamıdır, disiplindir, nefse hâkimiyettir. Sadece okunmak için değil bilakis okunup anlamak ve anladıklarımızı da yaşamak için gönderilmiştir. Düzenli, huzurlu ve mutlu bir birey ve mutlu bir toplum olunmasında gerekli her türlü asası içermektedir.

            Kuran Allah’ın kelamıdır.

            Arapça olarak indirilmiştir ama Arap’ın değildir. Kıyamete kadar devam edecek olan İlahî bir mucizedir.

            Tek bir suresinin dahi benzeri yazılmamıştır ve yazılamayacaktır da. Çünkü O’nu koruyacak olan da bizzat Allah’ın (cc)  kendisidir.

            Kuran’ın her bir cümlesine “ayet”, ayetlerden oluşan bölümlere “sure” denir.

            Ayet ayet, sure sure tam 23 yılda indirilen Kuran’ın içerisinde 114 “SURE” ve  6666 “AYET” bulunmaktadır.

            Her yirmi sayfasına bir “CÜZ” denir ki Kuran toplam “OTUZ CÜZ”den oluşur.

            Ramazan ayında bazı camilerde otuz günde tamamlanmak üzere bu CÜZlerle namaz kıldırılır.

            Değerli okurlarım!

            Kanımca kararınca sizlere İslam’ın kitabı Kuran’ı Kerim hakkında kısa da olsa bilgiler vermeye çalıştım. Umarım hata yapmamışımdır. Sizlerde bundan faydalanırsınız.

 

                                                                **********

                                                           EY ALLAH’IM!

 

            “ Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kabahat işlersek bizi onunla hesaba çekme.

            Ey Allah’ım! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır vazifeler ve musibetler yükleme.

            Ey Yüce Rabbim! Bize güç yetiremeyeceğimiz şeylere de yükleme. Günahlarımızı affet! Bizi bağışla. Bize merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız Sensin.

            Kâfirler topluluğuna karşı Sen bize yardım et.” (Bakara Suresi: 286. Ayet)

                                                             **********

            “Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları DOST edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır.” (Maide: 51)

                                                            *********

            “Sen kendilerine uymadıkça, ne YAHUDİLER ve ne de HIRİSTİYANLAR asla senden RAZI olmazlar. Eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, ALLAH’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.” (Bakara: 120)

            Esen kalınız.                                                                         Nazım PEKER

anahtar kelimeler: , , , , , ,
Mükerrem KURT, 11 Haziran 2012, 6:56